Konferenca komunala

Spoštovani!

Komunalne storitve so primarno gibalo gospodarskega razvoja in življenjskega standarda prebivalcev. Zaradi vse višjih zakonskih in okoljskih zahtev ter spreminjanja vrednot uporabnikov narašča pomen kakovosti storitev. Kakovostno izvajanje storitev postaja osrednji dejavnik uspešnega poslovanja, skrb, da so storitve izvedene tako, da najbolje zadovoljijo zahteve in pričakovanja uporabnikov, pa strateška naloga komunalnih podjetij.

»Kakovost ni dejanje, to je navada,« je misel Aristotela, ki vse bolj velja. Upravljanje kakovosti je proces stalnih izboljšav, ki naj bi pripomogle k izpolnitvi uporabnikovih potreb po najnižjih možnih stroških. Na konferenci smo kakovost komunalnih storitev osvetlili z dveh vidikov, tehničnega in funkcionalnega, ter izpostavili, kako zagotoviti tehnično dovršeno storitev oskrbe, izvedeno po predpisanih standardih in normativih, ter jo posredovati uporabnikom na primeren način. V spremenjenih razmerah namreč ni dovolj, če storitve zadostujejo standardom, ampak morajo biti tudi izvedene tako, da izpolnijo zahteve in pričakovanja uporabnikov.

V Zbornici komunalnega gospodarstva se zavedamo, da lahko komunalna podjetja s kakovostnim in družbenoodgovornim izvajanjem javnih storitev ter oblikovanjem uporabnikom prilagojene ponudbe dosegajo visoko zadovoljstvo uporabnikov ter razvijejo trajen odnos obojestranskega zaupanja, prihajajoče spremembe pa izkoristijo za uspešnejše poslovanje. Sledimo usmeritvi Strategije poslovne odličnosti Slovenije, ki pravi: »Odlične organizacije nenehno dvigujejo meje možnega. Negujejo kulturo doseganja izjemnih rezultatov, skrbijo za zadovoljstvo ljudi ter ohranjanje okolja«.

Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem predavateljem in gostom okrogle mize, ki so osvetlili kakovostno izvajanje komunalnih storitev z različnih zornih kotov ter svoje znanje in izkušnje delili z udeleženci konference. Posebna zahvala gre tudi vsem udeležencem, ki so nam s številno udeležbo ponovno izkazali zaupanje. Brez njihovega sodelovanja, izmenjave mnenj in predstavitve pogledov konferenca ne bi bila to, kar je. Verjamem, da bodo nova spoznanja pripomogla, da bomo zagotavljali še kakovostnejše, k uporabnikom usmerjene komunalne storitve ter tako prispevali  k višjemu komunalnemu standardu občanov.

Na koncu bi se rad zahvalil tudi članom programskega sveta za odlično organizacijo konference in vedno znova aktualno programsko vsebino. Po njihovi zaslugi je postala konferenca komunalnega gospodarstva prepoznaven dogodek ter osrednje strokovno in družabno srečanje vseh, ki delujemo na komunalnem področju.


                                                                                                                             Miran Lovrič

                                                                                predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva