Konferenca komunala

Spoštovani!

Ustrezen komunalni standard je ogledalo vsake družbe, je temelj za družbeni in gospodarski razvoj. Pomembnosti komunalnih dejavnosti za razvoj družbe in kakovost življenja prebivalcev ni mogoče prezreti. Temu bo namenjena tudi letošnja konferenca z osrednjo temo Vpliv razvoja komunalnih dejavnosti na sodobno družbo

»Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le ko oboje sovpade, dobimo razvoj," je zapisal rimski filozof Seneka. Današnji čas kot edina gotovost zaznamujejo informacijske, tehnološke in globalizacijske spremembe. Ustvarjalnost je izziv časa ter gonilo razvoja in napredka. Ob tem pa raziskave kažejo, da vodje ustvarjalnost pogosteje zatrejo že na začetku, kot pa jo podprejo. Zato bomo uvodoma spregovorili o tem, kako spodbuditi ustvarjalnost in motivirati zaposlene in okolje za nove ideje in inovacije. 

Na konferenci bomo osvetlili razvoj komunalnih dejavnosti skozi čas, opredelili soodvisnost razvoja komunale in družbe, se vprašali, ali razvojne možnosti komunale zagotavljajo reševanje izzivov sodobne družbe, ter izpostavili kibernetsko varnost komunalnih energetskih sistemov urbanega okolja z vidika kritične infrastrukture. 

Z vstopom nove tehnologije se vse bolj spreminja podoba dodane vrednosti. Smo na prehodu iz ekonomije obsega v ekonomijo uvida in izkustva. Poznavanje vsebine in globine je za uspešno rast ključnega pomena, enačaj med poslovno in osebno rastjo postaja dejstvo, na katerem uspešna podjetja gradijo temelje dolgoročnega obstoja. Predstavili bomo menedžment osebnosti kot koncept sodobnega časa, kjer v ospredje stopajo povezave, sinergije dobrih odnosov in čistih relacij med zaposlenimi. Spremembe v okolju prinašajo pomembne novosti tudi na področju vodenja, zato bomo razmislili o dilemah sodobnega voditeljstva in kako z ustvarjalnim vodenjem navdušiti sodelavce, da zavzeto sledijo ciljem podjetja in sooblikujejo sodobno družbo z višjo dodano vrednostjo. 

Prijazno povabljeni, da se nam pridružite v Podčetrtku 19. in 20. septembra. 

 Zbornica komunalnega gospodarstva