Problemska konferenca

Spoštovani!

Okoliščine poslovanja se spreminjajo hitreje kot kdajkoli prej. Informacijsko-komunikacijska tehnologija narekuje ritem sprememb in spodbuja razvoj digitalne družbe. Digitalizacija ni samo trend, je neizogibna prihodnost družbe. Nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, ki temeljijo na digitalizaciji, bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Vendar ključ uspešne digitalne preobrazbe ni le v tehnologiji. Vir prehoda v digitalizirano družbo temelji na spremembah v družbi, ki ustvarjajo nove oblike povpraševanj, ki jih omogočajo s tehnologijo podprti modeli delovanja. Temeljni dejavnik je pripravljenost podjetja, predvsem pa zaposlenih, na digitalno prihodnost. Zato digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. »Veliki dosežki zahtevajo velike ambicije,« je zapisal grški filozof Heraklit.

Na letošnji konferenci smo se osredotočili na to, kaj digitalizacija sploh je, kakšne novosti prinaša in kakšne so njene prednosti za komunalna podjetja. Spoznali smo, da digitalizacija ni samo tehnična revolucija, temveč tudi revolucija vodenja in upravljanja, kjer se spoprijema s tradicionalnimi pristopi. Podjetja so že ugotovila, da morajo uporabljati digitalne kanale za sodelovanje s ključnimi deležniki za obvladovanje odnosov. Vendar se jih le malo zaveda, kako hitro se mora sprememba zgoditi, in kakšna mora biti preobrazba. Nesporno je le to, da digitalizacija spreminja prav vse. Ali bo digitalna preobrazba naša priložnost ali nevarnost, je v naših rokah.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim članom programskega sveta za aktualno programsko vsebino in odlično organizacijo konference. Zahvala gre tudi vsem predavateljem in gostom okrogle mize, ki so osvetlili digitalno prihodnost z različnih zornih kotov ter svoje znanje in izkušnje delili z udeleženci konference. Verjamem, da bodo nova spoznanja pripomogla, da bomo izzive digitalne preobrazbe znali izkoristiti za razvoj komunalne dejavnosti.

Tudi tokrat gre posebna zahvala udeležencem konference. Vsako leto številčnejša udeležba potrjuje, da je konferenca postala tradicionalni dogodek ter osrednje strokovno in družabno srečanje vseh, ki delujemo na komunalnem področju.


Miran Lovrič                                    

predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva