Konferenca komunala

Spoštovani!

Današnji čas kot edina gotovost zaznamujejo informacijske, tehnološke in globalizacijske spremembe. Odgovor na izzive sodobnega časa so lahko le znanje za trajnostni razvoj, sodobni pristopi, ustvarjalnost in zavzetost ter odprt dialog in sodelovanje vseh deležnikov. 

Rdeča nit letošnje konference bo vpliv razvoja komunalnih dejavnosti na sodobno družbo. Na konferenci bomo osvetlili razvoj komunalnih dejavnosti skozi čas, opredelili soodvisnost razvoja komunale in družbe in se vprašali, ali razvojne možnosti komunale zagotavljajo reševanje izzivov sodobne družbe. 

V sodobnem svetu se povečuje uporaba informacijskih sistemov in omrežij, zato postaja kibernetska varnost vse pomembnejša. Izpostavili bomo, kakšna so tveganja in kako zagotoviti kibernetsko varnost komunalne infrastrukture. 

V iskanju novih virov bogastva postaja vse bolj jasno, da so ključni vir zaposleni. Predstavili bomo menedžment osebnosti kot koncept sodobnega časa, kjer v ospredje stopajo povezave, sinergije dobrih in čistih odnosov med zaposlenimi. 

Spremembe v okolju prinašajo pomembne novosti tudi na področju vodenja, zato bomo razmislili o dilemah sodobnega voditeljstva in kako z ustvarjalnim vodenjem navdušiti sodelavce, da zavzeto sledijo ciljem podjetja in sooblikujejo sodobno družbo. 

Naj misel Roberta Collierja, da smo vsi ustvarjalci in imamo danes moč oblikovati svet, v katerem želimo živeti jutri, velja kot povabilo na konferenco in sooblikovanje komunale sodobne družbe.

 Zbornica komunalnega gospodarstva