Konferenca komunala

Spoštovani.


Podnebne spremembe so postale največji izziv današnjega časa. Pandemija covida-19 in gospodarska kriza, ki je sledila, sta okoliščine le še zaostrili. Popolnoma jasno je postalo, da brez korenitih sistemskih sprememb v gospodarstvu in odpravljanja socialnih neenakosti ne bomo mogli rešiti niti podnebne niti ekosistemske krize. Slovenija in vse ostale članice Evropske unije so se s sprejemom evropskega zelenega dogovora zavezale k temu, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina ter z lastnim delovanjem postala zgled za druge. Za doseganje okoljskih ciljev je sprejet obsežen sveženj ukrepov, okoliščine, povezane z rusko-ukrajinsko krizo, pa so še okrepile prizadevanja za energetsko neodvisnost in zeleni prehod. Gre za nov pristop za pospešitev preobrazbe v smeri trajnosti in za uresničevanje zelenega dogovora na lokalni ravni. Pri tem pa je vloga komunalnih podjetij še kako pomembna.

Čas je za klic v sili. Podnebne spremembe glasno trkajo na naša vrata.  Letošnje poletje so zaznamovale ekstremno visoke temperature, dolgo sušno obdobje pa je botrovalo pomanjkanju pitne vode in ogrozilo kmetijske pridelke. Po obsežnih požarih se spopadamo z neurji in silovitimi padavinami, ki jim komunalna infrastruktura ni več kos. Podnebne spremembe danes že vsi občutimo na svoji koži.  Na drugi strani pa se soočamo z vse višjo inflacijo, ki postaja ključni ekonomski in socialni izziv ter vse bolj pritiska na cene komunalnih storitev.

V Zbornici komunalnega gospodarstva se zavedamo, da zaostrene okoliščine poslovanja prinašajo nove izzive tudi na komunalno področje, pa tudi dejstva, da spremembe lahko naredijo le ljudje in vrednote, ki jih pri tem usmerjajo. Če nam je res kaj do zelene prihodnosti, moramo ozavestiti resnost okoljske problematike in dojeti, kako pogubno bodo podnebne spremembe lahko vplivale na naše življenje, ter odločno ukrepati. Vsak od nas in vsi skupaj.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem sponzorjem, ki so podprli izvedbo letošnje 11. konference komunalnega gospodarstva ter članom programskega sveta za aktualno programsko vsebino in sodobno organizacijsko zasnovo konference. Zahvala gre tudi vsem predavateljem, ki so z različnih zornih kotov osvetlili komunalo prihodnost ter s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami odprli prostor za skupen premislek o razvojnih izzivih ter nevarnostih in priložnostih, ki nas čakajo v prihodnosti.

Posebna zahvala gre tudi tokrat vsem udeležencem, ki so nam s številno udeležbo znova izkazali zaupanje in ponovno potrdili, da je komunalna konferenca osrednji dogodek komunalnega gospodarstva.

 

Mag. Janko Širec,

predsednik

Zbornice komunalnega gospodarstva