Problemska konferenca

ZAKLJUČKI KONFERENCE



SKLEPNE UGOTOVITVE PROBLEMSKE KONFERENCE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

Problemska konferenca, ki jo je Zbornica komunalnega gospodarstva zaradi problemov, ki se na področju izvajanja komunalnih storitev vedno bolj zaostrujejo, organizirala 22. in 23. septembra 2011 v Podčetrtku, je pokazala, da gre za res perečo problematiko, saj se je v dveh konferenčnih dneh dogodka udeležilo več kot 250 udeležencev.

Uveljavljanje visokih evropskih standardov zahteva zagotavljanje tehnično in tehnološko kompleksnih komunalnih storitev, kar pogojuje vse večje finančne in investicijske zahteve, pri tem pa je za cenovno področje značilna dolgoletna državna restriktivna cenovna politika. Izvajalci javnih služb in lokalnih skupnosti se v navedenih okoliščinah soočajo z vprašanjem, kako zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo s komunalnimi storitvami. Na konferenci so bili prisotni vodilni predstavniki pristojnih ministrstev, lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih služb ter uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki, ki so izmenjali stališča, usklajevali rešitve in skupaj sooblikovali razvojne usmeritve komunalnega gospodarstva.

Ključne usmeritve razvoja komunalnega gospodarstva so bile sprejete pod skupnim geslom "Modernizacija namesto privatizacije":

 • Izvajalci morajo zagotoviti učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb in modernizacijo, ki vključuje: nove strateške usmeritve, uvajanje novih tehnologij, povezovanje izvajalcev javnih služb, zagotavljanje usmerjenosti k porabnikom in doseganje stroškovne učinkovitost z ustreznim, podjetniško usmerjenim vodenjem.
 • Hkrati je bilo ugotovljeno, da ni argumentov za generalno spremembo strukture izvajalcev gospodarskih javnih služb v korist zasebnega sektorja. Drugače povedano, nakopičene probleme na komunalnem področju privatizacija ne bo rešila.
 • Zakonodajni okvir izvajanja gospodarskih javnih služb in upravljanja infrastrukture je potrebno sistemsko in konsistentno urediti. V tem okviru je potrebno zagotoviti poenostavitev pravno-organizacijskih oblik izvajanja gospodarskih javnih služb in upravljanja z infrastrukturo. Posebej je bila izpostavljena nujnost sistemske ureditve cenovne politike in pravnih podlag za medobčinsko povezovanje pri zagotavljanju gospodarskih javnih služb.
 • Ker so lokalne skupnosti in izvajalci pristojni in odgovorni za zagotavljanje gospodarskih javnih služb, je zakonodajne rešitve na tem področju potrebno sprejemati v soglasju s skupnostmi občin in Zbornico komunalnega gospodarstva. To velja tudi za področje cenovne politike, kjer država z administrativnimi ukrepi posega v pristojnost občin.
 • Zbornica komunalnega gospodarstva kot reprezentativno interesno združenje izvajalcev si bo za uresničitev razvojnih usmeritev prizadevala za uveljavitev stroke kot nosilca razvoja z aktivnim sodelovanjem pri pripravi zakonodajnih rešitev in sodelovanjem z vsemi deležniki, predvsem z lokalnimi skupnostmi.

Spoštovani!

Okoliščine poslovanja se spreminjajo hitreje kot kdajkoli prej. Informacijsko-komunikacijska tehnologija narekuje ritem sprememb in spodbuja razvoj digitalne družbe. Digitalizacija ni samo trend, je neizogibna prihodnost družbe. Nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, ki temeljijo na digitalizaciji, bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Vendar ključ uspešne digitalne preobrazbe ni le v tehnologiji. Vir prehoda v digitalizirano družbo temelji na spremembah v družbi, ki ustvarjajo nove oblike povpraševanj, ki jih omogočajo s tehnologijo podprti modeli delovanja. Temeljni dejavnik je pripravljenost podjetja, predvsem pa zaposlenih, na digitalno prihodnost. Zato digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. »Veliki dosežki zahtevajo velike ambicije,« je zapisal grški filozof Heraklit.

Na letošnji konferenci smo se osredotočili na to, kaj digitalizacija sploh je, kakšne novosti prinaša in kakšne so njene prednosti za komunalna podjetja. Spoznali smo, da digitalizacija ni samo tehnična revolucija, temveč tudi revolucija vodenja in upravljanja, kjer se spoprijema s tradicionalnimi pristopi. Podjetja so že ugotovila, da morajo uporabljati digitalne kanale za sodelovanje s ključnimi deležniki za obvladovanje odnosov. Vendar se jih le malo zaveda, kako hitro se mora sprememba zgoditi, in kakšna mora biti preobrazba. Nesporno je le to, da digitalizacija spreminja prav vse. Ali bo digitalna preobrazba naša priložnost ali nevarnost, je v naših rokah.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim članom programskega sveta za aktualno programsko vsebino in odlično organizacijo konference. Zahvala gre tudi vsem predavateljem in gostom okrogle mize, ki so osvetlili digitalno prihodnost z različnih zornih kotov ter svoje znanje in izkušnje delili z udeleženci konference. Verjamem, da bodo nova spoznanja pripomogla, da bomo izzive digitalne preobrazbe znali izkoristiti za razvoj komunalne dejavnosti.

Tudi tokrat gre posebna zahvala udeležencem konference. Vsako leto številčnejša udeležba potrjuje, da je konferenca postala tradicionalni dogodek ter osrednje strokovno in družabno srečanje vseh, ki delujemo na komunalnem področju.


Miran Lovrič                                    

predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva

Veliko zgodovinskih dogodkov in obiskov kaže na to, da je Zdravilišče Rogaška Slatina znano kot mondeno središče in da s svojo 400 letno tradicijo velja za eno najbolj znanih srednjeevropskih zdravilišč. Že pred stoletji so v te kraje zahajali imenitni gostje, ki so tukaj našli edinstveno »čudežno vodo« o kateri glas se je razširil po vsem svetu. "Poglejte, to lepoto rajsko. Malo je takih v mojem cesarstvu", so bile besede avstro-ogrskega cesarja Franca Jožefa, ko se je ustavil na Halerjevem hribu in si ponosno razgledoval okoliške kraje.

Udeleženci konference lahko v Grand hotelu Sava koristite hotelske storitve po posebnih cenah:

Cene vključujejo:

 • namestitev v superior/ lux sobah - nočitev z zajtrkom
 • neomejeno kopanje v bazenih Lotus Term
 • prost vstop v savne
 • uporabo kopalnega plašča ter kopalne brisače
 • prost vstop v fitness
 • steklenico zdravilne mineralne vode v sobi
 • bogat animacijski program

Rezervacije se sprejemajo na elektronskem naslovu info@hotel-sava-rogaska.si in na telefonski številki 03 811 4000. Pri rezervaciji se sklicujte na Problemsko konferenco komunalnega gospodarstva.