Problemska konferenca

Sklepne ugotovitve 4. problemske konference komunalnega gospodarstva


Zbornica komunalnega gospodarstva je organizirala 4. problemsko konferenco komunalnega gospodarstva, ki je potekala 25. in 26. septembra 2014 v Rogaški Slatini. 

Programska vsebina 4. konference je bila posvečena trajnostnemu razvoju komunalnega gospodarstva. Kriza današnjega časa postavlja na preizkušnjo ustaljene paradigme družbenega razvoja. Odgovor na izzive prihodnosti je trajnostni razvoj, ki temelji na razmišljanju in poslovanju, ki poleg ekonomskih dejavnikov upošteva in vključuje tudi ekološke in sociološke dejavnike razvoja, torej soodvisnost s širšo družbo in okoljem. Pri tem je ključno vprašanje, kako na komunalnem področju povezati in uravnotežiti vse tri razvojne komponente in tako prispevati k dolgoročnemu blagostanju v družbi. Tako Zbornica kot njene članice, komunalna podjetja, se namreč zavedajo, da imajo tako moč kot odgovornost za spodbujanje trajnostnega razvoja družbe in spreminjanje potrošniškega vedenja.

V okviru konference so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 • Komunalna podjetja bodo uvedla model trajnostnega poslovanja in vsaj tretjina komunalnih podjetij bo v naslednjih štirih letih trajnostno poročala.
 • Komunalna podjetja imajo neposreden stik z uporabniki, zato bodo v polni meri izkoristila edinstven položaj za podpiranje trajnostnega razvoja družbe (pobuda Skupaj za boljšo družbo).
 • Zbornica si bo prizadevala, da bodo odločevalci v pripravo strategije za ravnanje z odpadki vključili cilje trajnostnega razvoja in pot cele države k Zero Waste družbi. 
 • Predpogoj za učinkovito izvajanje javnih služb in trajnostni razvoj komunalne dejavnosti je vzdrževana infrastruktura, pri čemer je treba zagotoviti namensko porabo amortizacijskih sredstev - najemnin za uporabo infrastrukture.
 • Pozivamo k pripravi celostne strategija upravljanja z vodami. Tako bodo odpravljene težave, ki jih imajo izvajalci pri vključevanju trajnosti v izvajanje gospodarskih javnih služb.

Spoštovani!

Okoliščine poslovanja se spreminjajo hitreje kot kdajkoli prej. Informacijsko-komunikacijska tehnologija narekuje ritem sprememb in spodbuja razvoj digitalne družbe. Digitalizacija ni samo trend, je neizogibna prihodnost družbe. Nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, ki temeljijo na digitalizaciji, bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Vendar ključ uspešne digitalne preobrazbe ni le v tehnologiji. Vir prehoda v digitalizirano družbo temelji na spremembah v družbi, ki ustvarjajo nove oblike povpraševanj, ki jih omogočajo s tehnologijo podprti modeli delovanja. Temeljni dejavnik je pripravljenost podjetja, predvsem pa zaposlenih, na digitalno prihodnost. Zato digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. »Veliki dosežki zahtevajo velike ambicije,« je zapisal grški filozof Heraklit.

Na letošnji konferenci smo se osredotočili na to, kaj digitalizacija sploh je, kakšne novosti prinaša in kakšne so njene prednosti za komunalna podjetja. Spoznali smo, da digitalizacija ni samo tehnična revolucija, temveč tudi revolucija vodenja in upravljanja, kjer se spoprijema s tradicionalnimi pristopi. Podjetja so že ugotovila, da morajo uporabljati digitalne kanale za sodelovanje s ključnimi deležniki za obvladovanje odnosov. Vendar se jih le malo zaveda, kako hitro se mora sprememba zgoditi, in kakšna mora biti preobrazba. Nesporno je le to, da digitalizacija spreminja prav vse. Ali bo digitalna preobrazba naša priložnost ali nevarnost, je v naših rokah.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim članom programskega sveta za aktualno programsko vsebino in odlično organizacijo konference. Zahvala gre tudi vsem predavateljem in gostom okrogle mize, ki so osvetlili digitalno prihodnost z različnih zornih kotov ter svoje znanje in izkušnje delili z udeleženci konference. Verjamem, da bodo nova spoznanja pripomogla, da bomo izzive digitalne preobrazbe znali izkoristiti za razvoj komunalne dejavnosti.

Tudi tokrat gre posebna zahvala udeležencem konference. Vsako leto številčnejša udeležba potrjuje, da je konferenca postala tradicionalni dogodek ter osrednje strokovno in družabno srečanje vseh, ki delujemo na komunalnem področju.


Miran Lovrič                                    

predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva

Veliko zgodovinskih dogodkov in obiskov kaže na to, da je Zdravilišče Rogaška Slatina znano kot mondeno središče in da s svojo 400 letno tradicijo velja za eno najbolj znanih srednjeevropskih zdravilišč. Že pred stoletji so v te kraje zahajali imenitni gostje, ki so tukaj našli edinstveno »čudežno vodo« o kateri glas se je razširil po vsem svetu. "Poglejte, to lepoto rajsko. Malo je takih v mojem cesarstvu", so bile besede avstro-ogrskega cesarja Franca Jožefa, ko se je ustavil na Halerjevem hribu in si ponosno razgledoval okoliške kraje.

Udeleženci konference lahko v Grand hotelu Sava koristite hotelske storitve po posebnih cenah:

Cene vključujejo:

 • namestitev v superior/ lux sobah - nočitev z zajtrkom
 • neomejeno kopanje v bazenih Lotus Term
 • prost vstop v savne
 • uporabo kopalnega plašča ter kopalne brisače
 • prost vstop v fitness
 • steklenico zdravilne mineralne vode v sobi
 • bogat animacijski program

Rezervacije se sprejemajo na elektronskem naslovu info@hotel-sava-rogaska.si in na telefonski številki 03 811 4000. Pri rezervaciji se sklicujte na Problemsko konferenco komunalnega gospodarstva.