Konferenca komunala

ZAKLJUČKI KONFERENCESKLEPNE UGOTOVITVE PROBLEMSKE KONFERENCE KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA

Problemska konferenca, ki jo je Zbornica komunalnega gospodarstva zaradi problemov, ki se na področju izvajanja komunalnih storitev vedno bolj zaostrujejo, organizirala 22. in 23. septembra 2011 v Podčetrtku, je pokazala, da gre za res perečo problematiko, saj se je v dveh konferenčnih dneh dogodka udeležilo več kot 250 udeležencev.

Uveljavljanje visokih evropskih standardov zahteva zagotavljanje tehnično in tehnološko kompleksnih komunalnih storitev, kar pogojuje vse večje finančne in investicijske zahteve, pri tem pa je za cenovno področje značilna dolgoletna državna restriktivna cenovna politika. Izvajalci javnih služb in lokalnih skupnosti se v navedenih okoliščinah soočajo z vprašanjem, kako zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo s komunalnimi storitvami. Na konferenci so bili prisotni vodilni predstavniki pristojnih ministrstev, lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih služb ter uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki, ki so izmenjali stališča, usklajevali rešitve in skupaj sooblikovali razvojne usmeritve komunalnega gospodarstva.

Ključne usmeritve razvoja komunalnega gospodarstva so bile sprejete pod skupnim geslom "Modernizacija namesto privatizacije":

 • Izvajalci morajo zagotoviti učinkovito izvajanje gospodarskih javnih služb in modernizacijo, ki vključuje: nove strateške usmeritve, uvajanje novih tehnologij, povezovanje izvajalcev javnih služb, zagotavljanje usmerjenosti k porabnikom in doseganje stroškovne učinkovitost z ustreznim, podjetniško usmerjenim vodenjem.
 • Hkrati je bilo ugotovljeno, da ni argumentov za generalno spremembo strukture izvajalcev gospodarskih javnih služb v korist zasebnega sektorja. Drugače povedano, nakopičene probleme na komunalnem področju privatizacija ne bo rešila.
 • Zakonodajni okvir izvajanja gospodarskih javnih služb in upravljanja infrastrukture je potrebno sistemsko in konsistentno urediti. V tem okviru je potrebno zagotoviti poenostavitev pravno-organizacijskih oblik izvajanja gospodarskih javnih služb in upravljanja z infrastrukturo. Posebej je bila izpostavljena nujnost sistemske ureditve cenovne politike in pravnih podlag za medobčinsko povezovanje pri zagotavljanju gospodarskih javnih služb.
 • Ker so lokalne skupnosti in izvajalci pristojni in odgovorni za zagotavljanje gospodarskih javnih služb, je zakonodajne rešitve na tem področju potrebno sprejemati v soglasju s skupnostmi občin in Zbornico komunalnega gospodarstva. To velja tudi za področje cenovne politike, kjer država z administrativnimi ukrepi posega v pristojnost občin.
 • Zbornica komunalnega gospodarstva kot reprezentativno interesno združenje izvajalcev si bo za uresničitev razvojnih usmeritev prizadevala za uveljavitev stroke kot nosilca razvoja z aktivnim sodelovanjem pri pripravi zakonodajnih rešitev in sodelovanjem z vsemi deležniki, predvsem z lokalnimi skupnostmi.

Spoštovani.


Podnebne spremembe so postale največji izziv današnjega časa. Pandemija covida-19 in gospodarska kriza, ki je sledila, sta okoliščine le še zaostrili. Popolnoma jasno je postalo, da brez korenitih sistemskih sprememb v gospodarstvu in odpravljanja socialnih neenakosti ne bomo mogli rešiti niti podnebne niti ekosistemske krize. Slovenija in vse ostale članice Evropske unije so se s sprejemom evropskega zelenega dogovora zavezale k temu, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina ter z lastnim delovanjem postala zgled za druge. Za doseganje okoljskih ciljev je sprejet obsežen sveženj ukrepov, okoliščine, povezane z rusko-ukrajinsko krizo, pa so še okrepile prizadevanja za energetsko neodvisnost in zeleni prehod. Gre za nov pristop za pospešitev preobrazbe v smeri trajnosti in za uresničevanje zelenega dogovora na lokalni ravni. Pri tem pa je vloga komunalnih podjetij še kako pomembna.

Čas je za klic v sili. Podnebne spremembe glasno trkajo na naša vrata.  Letošnje poletje so zaznamovale ekstremno visoke temperature, dolgo sušno obdobje pa je botrovalo pomanjkanju pitne vode in ogrozilo kmetijske pridelke. Po obsežnih požarih se spopadamo z neurji in silovitimi padavinami, ki jim komunalna infrastruktura ni več kos. Podnebne spremembe danes že vsi občutimo na svoji koži.  Na drugi strani pa se soočamo z vse višjo inflacijo, ki postaja ključni ekonomski in socialni izziv ter vse bolj pritiska na cene komunalnih storitev.

V Zbornici komunalnega gospodarstva se zavedamo, da zaostrene okoliščine poslovanja prinašajo nove izzive tudi na komunalno področje, pa tudi dejstva, da spremembe lahko naredijo le ljudje in vrednote, ki jih pri tem usmerjajo. Če nam je res kaj do zelene prihodnosti, moramo ozavestiti resnost okoljske problematike in dojeti, kako pogubno bodo podnebne spremembe lahko vplivale na naše življenje, ter odločno ukrepati. Vsak od nas in vsi skupaj.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem sponzorjem, ki so podprli izvedbo letošnje 11. konference komunalnega gospodarstva ter članom programskega sveta za aktualno programsko vsebino in sodobno organizacijsko zasnovo konference. Zahvala gre tudi vsem predavateljem, ki so z različnih zornih kotov osvetlili komunalo prihodnost ter s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami odprli prostor za skupen premislek o razvojnih izzivih ter nevarnostih in priložnostih, ki nas čakajo v prihodnosti.

Posebna zahvala gre tudi tokrat vsem udeležencem, ki so nam s številno udeležbo znova izkazali zaupanje in ponovno potrdili, da je komunalna konferenca osrednji dogodek komunalnega gospodarstva.

 

Mag. Janko Širec,

predsednik

Zbornice komunalnega gospodarstva

 

Veliko zgodovinskih dogodkov in obiskov kaže na to, da je Zdravilišče Rogaška Slatina znano kot mondeno središče in da s svojo 400 letno tradicijo velja za eno najbolj znanih srednjeevropskih zdravilišč. Že pred stoletji so v te kraje zahajali imenitni gostje, ki so tukaj našli edinstveno »čudežno vodo« o kateri glas se je razširil po vsem svetu. "Poglejte, to lepoto rajsko. Malo je takih v mojem cesarstvu", so bile besede avstro-ogrskega cesarja Franca Jožefa, ko se je ustavil na Halerjevem hribu in si ponosno razgledoval okoliške kraje.

Udeleženci konference lahko v Grand hotelu Sava koristite hotelske storitve po posebnih cenah:

Cene vključujejo:

 • namestitev v superior/ lux sobah - nočitev z zajtrkom
 • neomejeno kopanje v bazenih Lotus Term
 • prost vstop v savne
 • uporabo kopalnega plašča ter kopalne brisače
 • prost vstop v fitness
 • steklenico zdravilne mineralne vode v sobi
 • bogat animacijski program

Rezervacije se sprejemajo na elektronskem naslovu info@hotel-sava-rogaska.si in na telefonski številki 03 811 4000. Pri rezervaciji se sklicujte na Problemsko konferenco komunalnega gospodarstva.