Zapri
Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti 
Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije

Uporabnost primerjalne analize za poslovne namene 
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Imenovanje revizijske komisije in njeno delovanje v komunalnih podjetjih 
Mateja Cimerman, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

Ugotavljanje škode kot posledice prenizkih cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb
Mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

Obveznost neprekinjenega izvajanja gospodarskih javnih služb
Mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe