Konferenca komunala

Sklepne ugotovitve 4. problemske konference komunalnega gospodarstva


Zbornica komunalnega gospodarstva je organizirala 4. problemsko konferenco komunalnega gospodarstva, ki je potekala 25. in 26. septembra 2014 v Rogaški Slatini. 

Programska vsebina 4. konference je bila posvečena trajnostnemu razvoju komunalnega gospodarstva. Kriza današnjega časa postavlja na preizkušnjo ustaljene paradigme družbenega razvoja. Odgovor na izzive prihodnosti je trajnostni razvoj, ki temelji na razmišljanju in poslovanju, ki poleg ekonomskih dejavnikov upošteva in vključuje tudi ekološke in sociološke dejavnike razvoja, torej soodvisnost s širšo družbo in okoljem. Pri tem je ključno vprašanje, kako na komunalnem področju povezati in uravnotežiti vse tri razvojne komponente in tako prispevati k dolgoročnemu blagostanju v družbi. Tako Zbornica kot njene članice, komunalna podjetja, se namreč zavedajo, da imajo tako moč kot odgovornost za spodbujanje trajnostnega razvoja družbe in spreminjanje potrošniškega vedenja.

V okviru konference so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 • Komunalna podjetja bodo uvedla model trajnostnega poslovanja in vsaj tretjina komunalnih podjetij bo v naslednjih štirih letih trajnostno poročala.
 • Komunalna podjetja imajo neposreden stik z uporabniki, zato bodo v polni meri izkoristila edinstven položaj za podpiranje trajnostnega razvoja družbe (pobuda Skupaj za boljšo družbo).
 • Zbornica si bo prizadevala, da bodo odločevalci v pripravo strategije za ravnanje z odpadki vključili cilje trajnostnega razvoja in pot cele države k Zero Waste družbi. 
 • Predpogoj za učinkovito izvajanje javnih služb in trajnostni razvoj komunalne dejavnosti je vzdrževana infrastruktura, pri čemer je treba zagotoviti namensko porabo amortizacijskih sredstev - najemnin za uporabo infrastrukture.
 • Pozivamo k pripravi celostne strategija upravljanja z vodami. Tako bodo odpravljene težave, ki jih imajo izvajalci pri vključevanju trajnosti v izvajanje gospodarskih javnih služb.

Spoštovani.


Podnebne spremembe so postale največji izziv današnjega časa. Pandemija covida-19 in gospodarska kriza, ki je sledila, sta okoliščine le še zaostrili. Popolnoma jasno je postalo, da brez korenitih sistemskih sprememb v gospodarstvu in odpravljanja socialnih neenakosti ne bomo mogli rešiti niti podnebne niti ekosistemske krize. Slovenija in vse ostale članice Evropske unije so se s sprejemom evropskega zelenega dogovora zavezale k temu, da bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina ter z lastnim delovanjem postala zgled za druge. Za doseganje okoljskih ciljev je sprejet obsežen sveženj ukrepov, okoliščine, povezane z rusko-ukrajinsko krizo, pa so še okrepile prizadevanja za energetsko neodvisnost in zeleni prehod. Gre za nov pristop za pospešitev preobrazbe v smeri trajnosti in za uresničevanje zelenega dogovora na lokalni ravni. Pri tem pa je vloga komunalnih podjetij še kako pomembna.

Čas je za klic v sili. Podnebne spremembe glasno trkajo na naša vrata.  Letošnje poletje so zaznamovale ekstremno visoke temperature, dolgo sušno obdobje pa je botrovalo pomanjkanju pitne vode in ogrozilo kmetijske pridelke. Po obsežnih požarih se spopadamo z neurji in silovitimi padavinami, ki jim komunalna infrastruktura ni več kos. Podnebne spremembe danes že vsi občutimo na svoji koži.  Na drugi strani pa se soočamo z vse višjo inflacijo, ki postaja ključni ekonomski in socialni izziv ter vse bolj pritiska na cene komunalnih storitev.

V Zbornici komunalnega gospodarstva se zavedamo, da zaostrene okoliščine poslovanja prinašajo nove izzive tudi na komunalno področje, pa tudi dejstva, da spremembe lahko naredijo le ljudje in vrednote, ki jih pri tem usmerjajo. Če nam je res kaj do zelene prihodnosti, moramo ozavestiti resnost okoljske problematike in dojeti, kako pogubno bodo podnebne spremembe lahko vplivale na naše življenje, ter odločno ukrepati. Vsak od nas in vsi skupaj.

Dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem sponzorjem, ki so podprli izvedbo letošnje 11. konference komunalnega gospodarstva ter članom programskega sveta za aktualno programsko vsebino in sodobno organizacijsko zasnovo konference. Zahvala gre tudi vsem predavateljem, ki so z različnih zornih kotov osvetlili komunalo prihodnost ter s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami odprli prostor za skupen premislek o razvojnih izzivih ter nevarnostih in priložnostih, ki nas čakajo v prihodnosti.

Posebna zahvala gre tudi tokrat vsem udeležencem, ki so nam s številno udeležbo znova izkazali zaupanje in ponovno potrdili, da je komunalna konferenca osrednji dogodek komunalnega gospodarstva.

 

Mag. Janko Širec,

predsednik

Zbornice komunalnega gospodarstva

 

Veliko zgodovinskih dogodkov in obiskov kaže na to, da je Zdravilišče Rogaška Slatina znano kot mondeno središče in da s svojo 400 letno tradicijo velja za eno najbolj znanih srednjeevropskih zdravilišč. Že pred stoletji so v te kraje zahajali imenitni gostje, ki so tukaj našli edinstveno »čudežno vodo« o kateri glas se je razširil po vsem svetu. "Poglejte, to lepoto rajsko. Malo je takih v mojem cesarstvu", so bile besede avstro-ogrskega cesarja Franca Jožefa, ko se je ustavil na Halerjevem hribu in si ponosno razgledoval okoliške kraje.

Udeleženci konference lahko v Grand hotelu Sava koristite hotelske storitve po posebnih cenah:

Cene vključujejo:

 • namestitev v superior/ lux sobah - nočitev z zajtrkom
 • neomejeno kopanje v bazenih Lotus Term
 • prost vstop v savne
 • uporabo kopalnega plašča ter kopalne brisače
 • prost vstop v fitness
 • steklenico zdravilne mineralne vode v sobi
 • bogat animacijski program

Rezervacije se sprejemajo na elektronskem naslovu info@hotel-sava-rogaska.si in na telefonski številki 03 811 4000. Pri rezervaciji se sklicujte na Problemsko konferenco komunalnega gospodarstva.