Konferenca komunala


mag. Nataša Vodopivec, MOP


Andreja Čater, MOP


prof. dr. Milenko Roš, Slovensko društvo za zaščito voda


dr. Meta Levstek, CČN Domžale-Kamnik, d.o.o.


Enisa Rojnik, Inštitut za javne službe


Igor Ilar, Komunala Novo mesto, d.o.o.