Zapri

Odvajanje in čiščenje odpadnih in komunalnih voda po letu 2015 - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
Andreja Čater, Ministrstvo za okolje in prostor

Odvajanje in čiščenje odpadnih in komunalnih voda po letu 2015 - Obravnava osnutkov predpisov
mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo za okolje in prostor

Odgovorno ravnanje z odpadno vodo
prof. dr. Milenko Roš, Slovensko društvo za zaščito voda

CČN Domžale Kamnik – družbeno odgovorno delovanje na področju čiščenja odpadnih voda
dr. Meta Levstek, Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.

Primerjalna analiza - pogoji izvajanja odvajanja in čiščenja odpadne vode in vpliv na stroške
Enisa Rojnik, Inštitut za javne službe

Obratovanje ČN Novo Mesto
Igor Ilar, Komunala Novo mesto, d. o. o.