Zapri

Zdravi in zadovoljni delavci so temelj uspešnega podjetja
Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d. o. o.

Kompetenčni center Eko profili
Martina Kranjc, Snaga, d. o. o. Maribor

Primerjalna analiza - pogoji na področju ravnanja z odpadki in vpliv na stroške
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Zelena socialna franšiza – podpora medsektorskemu sodelovanju v smeri krožnega gospodarstva
Lenka Puh, Barbara Bolta Skaberne, Razvojna zadruga Etri