Konferenca komunala

mag. Nataša Vodopivec Ministrstvo za okolje in prostor

mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

doc. dr. Nataša Atanasova Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

dr. Manca Kovač Viršek, Inštitut za vode Republike Slovenije

mag. Slavko Gerčer, Kaliopa, d. o. o.

Matjaž Najžer, HACH LANGE, d. o. o.