Konferenca komunala
Pregled MKČN do 50 PE – iz teorije v prakso
Urban Čepon, Javno komunalno podjetje Grosuplje, d. o. o.

Blato iz KČN - možni načini dolgoročnih rešitev
Mitja Gorjan, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava
mag. Gregor Ficko, Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o.

Optimizacija procesov vodenja na čistilni napravi
Matjaž Najžer, HACH