Zapri

Kako brati in uporabiti rezultate primerjalne analize – primeri za odvajanje in čiščenje odpadne vode
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda v pametnih mestih
doc. dr. Nataša Atanasova in asist. dr. Mateja Škerjanec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Mikroplastika v čistilnih napravah – v kolikšni meri so jo čistilne naprave sposobne zadržati
dr. Manca Kovač Viršek, Inštitut za vode Republike Slovenije

Vzpostavitev katastra streh za potrebe obračuna odvajanja meteornih voda
mag. Slavko Gerčer, Kaliopa, d. o. o.

Avtomatizacija regulacije zgoščanja in obdelave blata
Matjaž Najžer, HACH LANGE, d. o. o.