Zapri

Kako drage so komunalne storitve?
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

»Komunale so nas s cenami lopnile po glavi«; Pomen komuniciranja z uporabniki javnih storitev
dr. Klement Podnar, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede

Pogled v prakso skozi odločitve Komisije za spremljanje in razlago kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti
Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije

Najemna razmerja in stvarni vložki – vpliv na kakovost izvajanja gospodarskih javnih služb
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

Pomen notranjih kontrol za učinkovitejše poslovanje
mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.