Zapri

Modro zeleno ravnanje z vodo 
dr. Marjeta Stražar, JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o.

Pričakovane spremembe EU-zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Oliver Loebel, EurEau

Uporaba modelov za učinkovito upravljanje padavinskih voda v urbanih okoljih
Matej Radinja, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Kako ravnamo z izčrpanimi usedlinami ob čiščenju kanalizacijskega omrežja
Ingeborg Waschl, Prodnik, d. o. o.

Sodobni pristopi pri uporabi in vizualizaciji rezultatov primerjalne analize
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe; Rok Pirnat, B2, d. o. o.