Zapri

EurEau – naš glas v Evropi
Oliver Loebel, EurEau

ZKG tudi v preteklem letu uspešno in v zadovoljstvo članov
Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Kakovost storitev kot dejavnik uspešnega poslovanja komunalnih podjetij
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Model poslovne odličnosti EFQM v perspektivi komunalnih podjetij
mag. Uroš Gunčar, NETS, d. o. o., Kranj 

Zaposleni kot ključni gradniki kakovostnih storitev
mag. Sergeja Planko, Partner team, d. o. o.

Ustvarjalno vodenje za kakovostno poslovanje
mag. Nastja Mulej, deBono.si