Zapri

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode – vloga izvajalcev javne službe
mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo za okolje in prostor

GDPR in pridobivanje podatkov za potrebe izvajanja gospodarskih javnih služb
mag. Urban Brulc, samostojni svetovalec Informacijske pooblaščenke

Vključevanje socialnih meril v javna naročanja
mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo; Petra Hartman, Ekvilib Inštitut

Najemnina oziroma amortizacija kot vir financiranja investicij v infrastrukturo
mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

(Ne)jasna vloga upravnika v razmerju med izvajalcem gospodarskih javnih služb in uporabnikom
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe