Konferenca komunala

Pomen in vloga javnih površin na kvaliteto življenja v urbanem okolju
dr. Alenka Fikfak, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo

Vpliv gradbenih posegov na varnost in zdravje dreves
dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o.

Javne površine in prostorsko načrtovanje
dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami pri urejanju zelenih javnih površin
Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, so. p.

Vzdržljivost rastlin v ekstremnih pogojih urbanega okolja
Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok