Zapri

KOTIZACIJA


KOTIZACIJA IN POSEBNE UGODNOSTI

Kotizacija za udeležbo na celotni konferenci v konferenčnem centru znaša:
− za člane GZS ZKG 350 EUR brez DDV-ja (427 EUR z DDV-jem),
− za nečlane GZS ZKG 385 EUR brez DDV-ja (469,70 EUR z DDV-jem).

Vključuje:
− udeležbo na dvodnevni konferenci,
− e-zbornik referatov,
− priložnostno mapo,
− pijačo in prigrizke med odmori,
− kosilo prvi dan konference ter
− slavnostno večerjo prvi dan konference.

Kotizacija za udeležbo na drugem dnevu konference v konferenčnem centru znaša:
− za člane  GZS ZKG 140 EUR brez DDV-ja (170,80 EUR z DDV-jem),
− za nečlane GZS ZKG 155 EUR brez DDV-ja (189,10 EUR z DDV-jem).

Vključuje:
− udeležbo na drugem dnevu konference,
− e-zbornik referatov,
− priložnostno mapo,
− pijačo in prigrizek med odmorom.

Kotizacija za spletno spremljanje konference znaša:
− za člane  GZS ZKG 300 EUR brez DDV-ja (366 EUR z DDV-jem),
− za nečlane GZS ZKG 335 EUR brez DDV-ja (408,70 EUR z DDV-jem).

Vključuje:
− neposredno spremljanje predavanj prvega dne konference po spletu,
 neposredno spremljanje predavanj tematskega sklopa Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb drugega dne konference po spletu,
 možnost spletnega ogleda posnetkov predavanj tematskih sklopov Oskrba s pitno vodo, Odvajanje in čiščenje odpadne vode, Ravnanje z odpadki in Urejanje in čiščenje javnih površin po konferenci,
− e-zbornik referatov.

Posebne ugodnosti za zgodnje prijave

•        Za prijave in plačila do 1. 9. 2021 vam priznamo 10-% popust za kotizacijo.

Članstvo v Inženirski zbornici Slovenije
•        Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


PLAČILO KOTIZACIJE

Prijavnica velja kot naročilnica. Ustrezen znesek kotizacije poravnajte na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja konference: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 20022021 do 21. 9. 2021 oz. do 1. 9. 2021 pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačila. Račun bomo plačnikom poslali po koncu konference. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.


PRIJAVA IN ODJAVA

Zadnje prijave sprejemamo 21. 9. 2021.
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 21. 9. 2021. V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljete na e-naslov konferenca-komunala@gzs.si.


DODATNE INFORMACIJE 

Telefon: + 386 41 821 821
Spletna stran konference: http://konferenca-komunala.gzs.si/ 
E-naslov: konferenca-komunala@gzs.si