Konferenca komunala

OKROGLA MIZA: KOMUNALA V SODOBNI DRUŽBI

Današnji čas kot edina gotovost zaznamujejo informacijske, tehnološke in globalizacijske spremembe. Odgovor na izzive sodobnega časa so lahko le znanje za trajnostni razvoj, sodobni pristopi, ustvarjalnost in zavzetost ter odprt dialog vseh deležnikov.

O tem, kakšna je vloga in pomen komunale v sodobni družbi, kakšni izzivi so pred komunalnimi podjetji ter kako jih izkoristiti v prid učinkovitih in zanesljivih komunalnih storitev, bomo razmišljali z gosti našega omizja, ki ga bo vodil Miran Lovrič, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva. Z nami bodo dr. Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem ter zagovarja javni interes pri urejanju prostora in varstvu okolja, Maja Hawlina, psihologinja in publicistka, ki se ukvarja z družbeno odgovornim komuniciranjem za trajnostne spremembe družbe, dr. Vladimir Prebilič, dolgoletni župan Občine Kočevje in izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, ter dr. Jan Bizjak, agronom iz Infrastrukture Bled, ki skrbi za hortikulturno urejenost blejske občine.

Dr. MAJA SIMONETI

Dr. Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka, je vodja projektov na Inštitutu za politike prostora – IPoP ter članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Že skoraj trideset let se ukvarja s prostorskim načrtovanjem. Raziskovalno jo posebej zanimajo inovativne prakse in sistemske rešitve, sodelovalno urejanje ter varstvo in razvoj javnega prostora, upravljanje zelenih površin in krajine. Ukvarja se z izzivi trajnostnega razvoja pri urejanju prostora, s promocijo hoje in s povezavo med zdravjem in urejanjem prostora. V praksi je sodelovala pri pripravi številnih prostorskih aktov in strokovnih nalog s področja prostorskega načrtovanja na ravni države, občin in posameznih posegov v prostor ter hkrati samostojno in v sodelovanju z drugimi izvedla več izvirnih raziskav in nalog s področja urejanja prostora. V zadnjem času se posveča predvsem svetovanju in zagovarja javni interes pri urejanju prostora in varstvu okolja, načrtovalske izkušnje povezuje z razvojem novih praks in aplikativnim raziskovanjem. 

Za razvoj stroke in prostorske pismenosti ter prostorske kulture si prizadeva z objavami in nastopi na strokovni in znanstveni, domači in mednarodni ravni. Za svoje delo je samostojno in v avtorskih skupinah prejela več nagrad, med drugim leta 2004 Plečnikovo medaljo za kulturni prispevek kot sodelavka spletnega portala Trajekt.

MAJA HAWLINA

Maja Hawlina je psihologinja z diplomo iz angleške književnosti, ki se je specializirala za družbeno odgovorno komuniciranje v javnem prostoru. Deluje kot kulturna aktivistka, publicistka in kreativna direktorica. Za seboj ima dolgo in odmevno zgodovino prodornih družbenih kampanj v Sloveniji in tujini ter je prejemnica številnih nagrad za kreativno direktorstvo, predvsem na področju socialnega komuniciranja. Leta 2006 je z Oliverjem Vodebom ustanovila Studio Poper, prvo družbeno odgovorno komunikacijsko podjetje v Sloveniji, ter kasneje zavod Avanta Largo, v okviru katerih se ukvarja z družbeno odgovornim komuniciranjem za trajnostne družbene spremembe. Prepleta prakso komuniciranja in oblikovanja s socialno psihologijo, kritično teorijo in ekonomijo daru na eni strani ter poezijo in umetnostjo na drugi. Svoje delo razume dialoško in borbeno – kot taktično, strateško in obenem veselo igro z besedami, podobami, mediji, urbanim prostorom in časom ter si zavestno prizadeva za odmik od spektakelske podobe k domišljiji in poeziji.

Dr. VLADIMIR PREBILIČ

Dr. Vladimir Prebilič je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na dvopredmetnem programu Zgodovina in geografija, magistriral na obramboslovju in doktoriral na Fakulteti za družbene vede, kjer je tudi izredni profesor. Že tretji mandat je župan Občine Kočevje. V zadnjem mandatu so proračun občine s pridobljenimi sredstvi na evropskih in državnih razpisih uspeli povečati kar za dvakrat, realizacijo na zaposlenega v občinski upravi pa skoraj za trikrat. Začeli so projekte, ki dvigujejo življenjski standard občanov. Z novimi delovnimi mesti se brezposelnost zmanjšuje, povprečna plača pa dviga. Obnovili in zgradili so veliko javne infrastrukture: vodovodno in kanalizacijsko omrežje, ceste, kolesarske poti, širokopasovnih internetnih povezav in igrišč. Kot pravi, bo poudarek tega mandata predvsem na izvajanju gospodarskih investicij in ustvarjanju pogojev zanje. Pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest bo tudi v prihodnje glavna prioriteta občine, sledijo pa investicije v nov vrtec in prenočitvene zmogljivosti, izgradnja kolesarskih poti, modernizacija občinskih cest, širitev široko pasovnega omrežja ter podpora turizmu.

Dr. JAN BIZJAK

Dr. Jan Bizjak je agronom, navdušen vrtnar in sadjar. Odraščal je na kmetiji in že v otroštvu razvil ljubezen do rastlin, ki jo neguje še danes. Svoje navdušenje do rastlin in spoštljiv odnosdo zelenega in urejenega okolja rad prenaša na druge, veliko predava o tem in piše članke. Svoje življenje posveča spodbujanju k pridelavi in uživanju sonaravno pridelane lokalne sezonske hrane ter skrbi za ohranjanje okolja.

Po končanem doktorskem študiju je zasnoval in zasadil sadno-zelenjavni in zeliščni vrt Garden Village na Bledu, čigar posebnost je, da si njihovi gostje pridelke lahko naberejo in pripravijo. Lani se je na pobudo občine pridružil javnemu podjetju Infrastrukturi Bled, ker je, kot pravi, tudi sam začutil, da si Bled zasluži dolgoročen pečat na področju hortikulturne ureditve. S sodelavci skrbi za hortikulturno urejenost zelenih javnih površin v blejski občini in si prizadeva blejskim parkom povrniti nekdanji blišč. »Vedno je treba imeti v mislih, da ni pomembno samo tisto, kaj je dobro za ljudi, ampak za vsa živa bitja,« je prepričan.