Konferenca komunala
Javna služba oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje pravice do pitne vode v RS
mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo za okolje in prostor

Javna služba oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje pravice do pitne vode v RS
mag. Iztok Rozman, Zbornica komunalnega gospodarstva

Oskrba s pitno vodo in pametna mesta 

doc. dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vzpostavitev sistema za učinkovito spremljanje in lociranje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Mrzlek ─ težave in rešitve
dr. Matej Uršič, Hidrolab, d. o. o.

Nove smernice za materiale in proizvode, namenjene stiku s pitno vodo
dr. Nataša Sovič in Lucija Smojver, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor

Komunikacija z uporabniki pitne vode in digitalne uporabniške izkušnje
dr. Brigita Jamnik, JP Vodovod-kanalizacija, d. o. o.