Konferenca komunala

Je vodno bogastvo Slovenije zares kakovostno in kaj se lahko skriva v kozarcu čiste pitne vode?
prof. dr. Mihael J. Toman, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta

Celovito upravljanje z vodami – vloga javnih služb
Leon Behin, Ministrstvo za okolje in prostor

Primerjalna analiza - pogoji izvajanja oskrbe s pitno vodo in vpliv na stroške
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Poročanje Slovenije v skladu z Direktivo o pitni vodi 98/83/EC in stanje pitne vode v Sloveniji v primerjavi z ostalimi državami v Evropi
Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor

Napredna oksidacija in kavitacija v postopkih priprave pitne vode
Matej Čehovin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko; MAK CMC d. o. o.

Upravljanje in nadzorovanje tlakov v vodovodnem omrežju
Tomaž Ružič, Petrol, d. d., Ljubljana, Boštjan Dobrovoljc, Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.