Konferenca komunala
Kotizacija za udeležbo na celotni konferenci znaša: 
 • za člane GZS ZKG 350 EUR brez DDV-ja (427 EUR z DDV-jem),
 • za nečlane GZS ZKG 385 EUR brez DDV-ja (469,70 EUR z DDV-jem).
Vključuje:
 • udeležbo na dvodnevni konferenci, 
 • zbornik referatov, 
 • priložnostno mapo, 
 • pijačo in prigrizke med odmori, 
 • kosilo prvi dan konference ter 
 • slavnostno večerjo prvi dan konference.
Kotizacija za udeležbo na drugem dnevu konference znaša: 
 • za člane  GZS ZKG 140 EUR brez DDV-ja (170,80 EUR z DDV-jem),
 • za nečlane GZS ZKG 155 EUR brez DDV-ja (189,10 EUR z DDV-jem).
Vključuje:
 • udeležbo na drugem dnevu konference, 
 • zbornik referatov, 
 • priložnostno mapo ter 
 • pijačo in prigrizke med odmorom. 

Posebne ugodnosti za zgodnje prijave 

Za prijave in plačila do 30. avgusta 2019 vam priznamo 10-% popust za kotizacijo.

Članstvo v Inženirski zbornici Slovenije  

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

PLAČILO KOTIZACIJE 

Prijavnica velja kot naročilnica. Ustrezen znesek kotizacije poravnajte na transakcijski račun Inštituta za javne službe, soorganizatorja konference: TRR SI56 2900 0005 0747 638, odprt pri Unicredit Banka Slovenija, d. d., BACXSI22, sklic 00 20012019 do 17. 9. 2019 oz. do 30. 8. 2019 pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačila. Račun bomo plačnikom poslali po zaključku konference. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

PRIJAVA IN ODJAVA

Zadnje prijave sprejemamo 17. 9. 2019.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 17. 9. 2019. V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljete na e-naslov konferenca-komunala@gzs.si.

DODATNE INFORMACIJE 

 Telefon: + 386 41 821 821 

Spletna stran konference: http://konferenca-komunala.gzs.si/
 E-naslov: konferenca-komunala@gzs.si