Konferenca komunala

PROGRAM KONFERENCE


I. DAN – OSREDNJI SISTEMSKI DEL 

 Komunala prihodnosti – odporna, trajnostna, digitalna

 

8.15–9.00 

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: 
9.00–11.00
Odprtje konference in pozdravni nagovor
 
Mag. Janko Širec, predsednik GZS – Zbornice komunalnega gospodarstva
Uroš Brežan, minister za okolje in prostor


Socialna racionalnost kot nujna dimenzija prihodnjih družbenih sprememb 
Dr. Vesna Godina, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta 

Trajnostna prihodnost v luči rabe naravnih virov
Dr. Janez Potočnik, Mednarodni panel za vire Združenih narodov (video povezava)

Kako do bolj zelene in odpornejše prihodnosti
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe


11.00–11.30
Odmor
Sponzor:   

11.30–13.00
Pogum za kulturo rasti

Katarina Veselko, e2grow, d. o. o.

Agilno voditeljstvo v času digitalnega poslovanja
Mag. Janez Žezlina, Energos, d. o. o.

Ko kritična infrastruktura postane zares kritična
Vladimir Ban, A1 Slovenija, d. d.

Kibernetika med upravljanjem sistemov in informacijsko varnostjo
Dr. Uroš Svete, Urad vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost


13.00–15.30
Kosilo

Sponzor: 

15.30–16.30
POPOLDANSKA REFLEKSIJA V PROSTEM SLOGU
Besede – lahko z njimi spremenimo prihodnost? 
Tadej Toš

 

19.00 
Slavnostna večerja 

Sponzor večerje: 
Sponzor družabnega programa: 


II. DAN – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

 

8.00–9.00
Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor:


A) EKONOMSKI VIDIKI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Moderator: Antun Gašparac


9.00–11.00
Kibernetska varnost in obvladovanje kibernetskih tveganj 
Matjaž Mravljak, Urad vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Inflacijska spirala in vpliv na cene komunalnih storitev 
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe 

Izzivi poslovanja v času energetske draginje – pogled v prihodnost
Bojan Ivanc, Gospodarska zbornica Slovenije


 

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
Regulatorna, korporacijska in nadzorna vloga organov izvajalcev gospodarskih javnih služb 
Mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe 

Upravljanje javnih komunalnih podjetij 
Mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.


B) Oskrba s pitno vodo

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Oskrba s pitno vodo v kriznih razmerah*
Dr. Ina Wienand, BBK Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Nemčija (video povezava)

Lokalni učinki globalnih procesov: postmoderno upravljanje vodnih virov
Dr. Blaž Komac, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Upravljanje z novodobnimi onesnaževali na območju Ljubljanske kotline 
Dr. Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta


11.00–11.30 
Odmor
Sponzor:  

11.30–13.00
Digitalizacija delovnih procesov gospodarskih javnih služb 
Sebastjan Pahor, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.

______________________________________

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 

C) Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Odpadna voda v krožnem gospodarstvu
Mag. Mojca Vrbančič, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o.

Upravljanje z energijo v obratih za termično predelavo muljev čistilnih naprav 
Dr. Tine Seljak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Skrb za varnost in zdravje pri vzdrževanju kanalizacijskih sistemov
Mag. Ivan Božič, ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. o. o.


11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
Vpliv čiščenja grezničnih gošč in blata iz MKČN < 50 PE na delovanje in strošek čiščenja
Sebastjan Valič, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d. d.

Digitalizacija procesov izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v prostoru
Sandi Hribar, Javno komunalno podjetje Grosuplje, d. o. o., in Gorazd Krompič, Javno komunalno podjetje Brezovica, d. o. o.

 

D) Ravnanje z odpadki

Moderator: Drago Dervarič

9.00–11.00

Pogovor na temo: Ravnanje z odpadki v Sloveniji – pogled v prihodnost

mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor; Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Izkušnje Hrvaške s kavcijskim sistemom**
Zvonimir Majić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Digitalizacija kavcijskega sistema v Avstriji
Dr. Bojan Pahor, Saubermacher Slovenija, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.00–13.00

Smernice za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 
Mag. Igor Petek, Publikus, d. o. o.

Spodbujanje krožnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo 
Jan Debenjak, ZEOS, d. o. o.

______________________________________

**Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 

E) Urejanje in čiščenje javnih površin

Moderator: Darko Ličen

9.00–11.00
Sistemski pogled na ureditev javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora 

Izzivi zelene infrastrukture
Dr. Jože Bavcon in dr. Blanka Ravnjak, Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Evropski standard za obrezovanje dreves
Dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o.

Pogovor na temo: Celostno upravljanje z zeleno infrastrukturo v urbanem okolju
Sodelujejo: dr. Maja Simoneti, dr. Jože Bavcon, dr. Lena Marion in Darko Ličen


 

11.00–11.30
Odmor
Sponzor: 

11.30–13.00
Digitalizacija procesov izvajanja vzdrževanja občinskih javnih cest in javnih površin
Krištof Klemen Žnideršič, Komunala Brežice, d. o. o.

Inteligentni pregled cest
Simon Albiani, A1 Slovenija d. d., in Borut Hojnik, Nigrad, d. d.


13.00-13.30
Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:     Volvo_________________________________________________________________________________

GENERALNI SPONZOR KONFERENCE

 

 A1 Logo