Konferenca komunala

Ustvarjalnost je temelj razvoja – kako jo spodbuditi 
mag. Matija Goljar

Komunala včeraj, danes, jutri
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe; Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Okoljski in energetski sistemi urbanega okolja z vidika trajnostne in varne oskrbe
mag. Janez Grošelj, Petrol, d. d.; Peter Grasselli, AITSA, d. o. o.

Menedžment osebnosti kot koncept sodobnega časa 
dr. Lucija Mulej Mlakar, Budnjani, d. o. o.

Dileme sodobnega vodenja 
Bojan Brank, ABENA, d. o. o.