Konferenca komunala

Vpliv digitalizacije na komunalne storitve
dr. Andreas Opelt, Saubermacher Dienstleistungs AG

Metodološki pristop za celovito prenovo in informatizacijo poslovanja podjetja 
dr. Gregor Hauc, Snaga, javno podjetje, d. o. o.

Sprememba procesov za digitalno transformacijo
red. prof. dr. Tomaž Kern, Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Odvoz odpadkov - od planiranja do realizacije
Jure Urgl, Sledenje, d. o. o.

Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor