Konferenca komunala

1. DAN – OSREDNJI SISTEMSKI DEL

8.30–9.00
Registracija udeležencev

9.00–9.30
Otvoritev konference
Janko Kramžar, Predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva

Uvodni nagovori
Irena Majcen, Ministrica za okolje in prostor
dr. Igor Šoltes, evropski poslanec (videonagovor)
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije 

9.30–11.15
Koncept družbeno odgovornega poslovanja v komunalnem gospodarstvu
Janko Kramžar, Zbornica komunalnega gospodarstva

Kaj je družbeno odgovorno delovanje v antropološki perspektivi? Nekaj razmislekov nasploh in o Sloveniji še posebej
izr. prof. dr. Vesna V. Godina, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, Univerza v Mariboru – Filozofska fakulteta

Osebna in družbena odgovornost do narave in družbe
prof. dr. Mihael J. Toman, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta

11.15–11.45
Odmor

11.45–13.00
Sistemska korupcija na ravni lokalne samouprave
doc. dr. Urban Vehovar, Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta Koper

Pomen javnih služb varstva okolja za zeleno gospodarstvo
mag. Tanja Bogataj, Ministrstvo za okolje in prostor

13.00–15.00
Kosilo

15.00–17.00
OKROGLA MIZA: KAKO DO DRUŽBENO ODGOVORNEGA KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA?
Moderator: Janko Kramžar
Gostje: prof. dr. Mihael J. Toman, izr. prof. dr. Vesna V. Godina, Ivo Boscarol, mag. Tanja Bogataj, dr. Vladimir Prebilič, mag. Marko Zidanšek

19.00
Slavnostna večerja in zabavni program v restavraciji Kaiser


2. DAN – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

8.30–9.00
Registracija udeležencev

A) EKONOMSKI VIDIKI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Moderator: Antun Gašparac

9.00–11.00

Z rezultati primerjalne analize do učinkovitega in družbeno odgovornega poslovanja
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Družbeno odgovorno planiranje izgradnje infrastrukture s poudarkom na ekonomiki
mag. Blaž Mozetič, Ministrstvo za okolje in prostor

Sodobni modeli zavarovanja gospodarske javne infrastrukture
zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in (ne)ustreznost pristopa k poračunom
Samo Jereb

Vpliv davčnih predpisov na odgovorno ravnanje izvajalcev GJS in občin na področju cenovne politike
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

Družbena odgovornost občin pri upravljanju javnih podjetij
mag. Matej Loncner, BM Veritas, d. o. o.

B) OSKRBA S PITNO VODO

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Je vodno bogastvo Slovenije zares kakovostno in kaj se lahko skriva v kozarcu čiste pitne vode?
prof. dr. Mihael J. Toman, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta

Celovito upravljanje z vodami – vloga javnih služb
Leon Behin, Ministrstvo za okolje in prostor

Primerjalna analiza - pogoji izvajanja oskrbe s pitno vodo in vpliv na stroške
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Poročanje Slovenije v skladu z Direktivo o pitni vodi 98/83/EC in stanje pitne vode v Sloveniji v primerjavi z ostalimi državami v Evropi
Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor

Napredna oksidacija in kavitacija v postopkih priprave pitne vode
Matej Čehovin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko; MAK CMC d. o. o.

Upravljanje in nadzorovanje tlakov v vodovodnem omrežju
Tomaž Ružič, Petrol, d. d., Ljubljana, Boštjan Dobrovoljc, Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

C) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Odvajanje in čiščenje odpadnih in komunalnih voda po letu 2015
Andreja Čater, mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo za okolje in prostor

Odgovorno ravnanje z odpadno vodo
prof. dr. Milenko Roš, Slovensko društvo za zaščito voda

CČN Domžale Kamnik – družbeno odgovorno delovanje na področju čiščenja odpadnih voda
dr. Meta Levstek, Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Primerjalna analiza - pogoji izvajanja odvajanja in čiščenja odpadne vode in vpliv na stroške
Enisa Rojnik, Inštitut za javne službe

Obratovanje ČN Novo Mesto
Igor Ilar, Komunala Novo mesto, d. o. o.

D) RAVNANJE Z ODPADKI

Moderator: mag. Brigita Šen Kreže

9.00–11.00
Zdravi in zadovoljni delavci so temelj uspešnega podjetja
Drago Dervarič, Saubermacher – Komunala Murska Sobota, d. o. o.

Kompetenčni center Eko profili
Martina Kranjc, Snaga, d. o. o. Maribor

Operativni program ravnanja z odpadki
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor

11.00–11.30
Odmor

11.30–13.00
Primerjalna analiza - pogoji na področju ravnanja z odpadki in vpliv na stroške
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Zelena socialna franšiza – podpora medsektorskemu sodelovanju v smeri krožnega gospodarstva
Lenka Puh, Barbara Bolta Skaberne, Razvojna zadruga Etri