Konferenca komunala

1. DAN – OSREDNJI SISTEMSKI DEL

8.30–9.00
Registracija udeležencev in dobrodošlica

Sponzor:

9.00–9.30
Otvoritev konference in uvodni nagovori

9.30–11.15
Digitalizacija spreminja vse, tudi komunalo!
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe; Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Trendi digitalizacije na področju tehnologij 
mag. Bojan Likar, Kolektor Sisteh, d. o. o.

Slovenska digitalna koalicija
Igor Zorko, Upravni odbor GZS

11.15–11.45
Odmor

Sponzor:

11.45–13.00
Zakaj digitalna preobrazba poslovanja?
prof. dr. Andrej Kovačič, Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta

Menedžment ugleda v digitalni dobi
dr. Damjana Pondelek, Urednica, d. o. o.

Organizacijski in informacijskovarnostni izzivi vpeljave novih informacijskih tehnologij
doc. dr. Simon Vrhovec, Univerza v Mariboru – Fakulteta za varnostne vede

13.00–15.00
Kosilo

Sponzor:

15.00–17.00
OKROGLA MIZA: DIGITALNA PREOBRAZBA – IZZIV IN PRILOŽNOST ZA KOMUNALNA PODJETJA
Moderator: Miran Lovrič
Gostje: dr. Franc Trček, mag. Bojan Valančič, Bojan Sever, Martin Pečar, Bojana Korošec, mag. Nataša Briški 

19.00
Slavnostna večerja z družabnim programom

Sponzor: 

2. DAN – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

8.30–9.00
Registracija udeležencev

A) EKONOMSKI VIDIKI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Moderator: Antun Gašparac

9.00–11.00

Novosti na področju varstva osebnih podatkov – Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
mag. Andrej Tomšič, kabinet Informacijske pooblaščenke

Kaj digitalizacija v komunalnih podjetjih sploh je?
Aleksander Bastl, BASS, d. o. o., Celje

Pasti digitalizacije poslovanja in vplivi na poslovno učinkovitost podjetja
mag. Darja Turk, Simbio, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:  

11.30–13.00
Izdelava izkazov posameznih gospodarskih javnih služb v skladu z določbami SRS 32
mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

Storitev splošnega gospodarskega pomena in tržne storitve izvajalca gospodarske javne službe
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

B) OSKRBA S PITNO VODO

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Javna služba oskrbe s pitno vodo in zagotavljanje pravice do pitne vode v RS
mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo za okolje in prostor; mag. Iztok Rozman, Zbornica komunalnega gospodarstva

Oskrba s pitno vodo in pametna mesta
doc. dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Vzpostavitev sistema za učinkovito spremljanje in lociranje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Mrzlek ─ težave in rešitve
dr. Matej Uršič, Hidrolab, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:

11.30–13.00
Nove smernice za materiale in proizvode, namenjene stiku s pitno vodo
dr. Nataša Sovič in Lucija Smojver, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor

Komunikacija z uporabniki pitne vode in digitalne uporabniške izkušnje
dr. Brigita Jamnik, JP Vodovod-kanalizacija, d. o. o.

C) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Operativne naloge na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
mag. Nataša Vodopivec in Andreja Čater, Ministrstvo za okolje in prostor RS

Kako brati in uporabiti rezultate primerjalne analize – primeri za odvajanje in čiščenje odpadne vode
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadnih in meteornih voda v pametnih mestih
doc. dr. Nataša Atanasova in asist. dr. Mateja Škerjanec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

 

11.30–13.00
Mikroplastika v čistilnih napravah – v kolikšni meri so jo čistilne naprave sposobne zadržati
dr. Manca Kovač Viršek, Inštitut za vode Republike Slovenije

Vzpostavitev katastra streh za potrebe obračuna odvajanja meteornih voda
mag. Slavko Gerčer, Kaliopa, d. o. o.

Avtomatizacija regulacije zgoščanja in obdelave blata
Matjaž Najžer, HACH LANGE, d. o. o.

D) RAVNANJE Z ODPADKI

Moderator: mag. Igor Petek

9.00–11.00
Vpliv digitalizacije na komunalne storitve
dr. Andreas Opelt, Saubermacher Dienstleistungs AG

Metodološki pristop za celovito prenovo in informatizacijo poslovanja podjetja 
dr. Gregor Hauc, Snaga, javno podjetje, d. o. o.

Sprememba procesov za digitalno transformacijo
red. prof. dr. Tomaž Kern, Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:   

11.30–13.00
Odvoz odpadkov ─ od planiranja do realizacije
Jure Urgl, Sledenje, d. o. o.

Zakonodajne novosti s področja ravnanja z odpadki 
mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor

GENERALNA SPONZORJA KONFERENCE

KOLEKTOR SISTEH, d. o. o. in KOLEKTOR STRIX, d. o. o.