Konferenca komunala

mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo za okolje in prostor

mag. Iztok Rozman, ZKG

doc. dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

dr. Matej Uršič, Hidrolab, d. o. o.

Lucija Smojver, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor

dr. Brigita Jamnik, JP Vodovod-kanalizacija, d. o. o.