Konferenca komunala

PROGRAM KONFERENCE


I. dan – osrednji sistemski del

 

8.15–9.00 
Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica


9.00–9.15
Otvoritev konference in pozdravni nagovori

Miran Lovrič, predsednik GZS Zbornice komunalnega gospodarstva
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije


9.15–9.30
Pogled ministra za okolje in prostor na aktualno problematiko komunalnega gospodarstva

Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor (video povezava)

9.30–11.00 
Kakšna družba nastane, ko se ustavi čas

Dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

Med digitalizacijo in pristnim človeškim stikom – dobre prakse vodenja in organiziranja v negotovih časih
Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Razvojna miselnost kot dejavnik uspeha 
Dr. Blanka Tacer, Skupina Primera, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor


11.30–13.00
Informacijska varnost pri delu na daljavo in pri uporabi oblačnih storitev

Aleksander Bastl, BASS, d. o. o.

Podelitev nagrad GZS ZKG

13.00–15.00
Kosilo


15.00–17.00
OKROGLA MIZA: EPIDEMIJA NAM JE NASTAVILA OGLEDALO

Sodelujoči: mag. Lidija Pliberšek, direktorica Javnega holdinga Maribor, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, dr. Dan Podjed, antropolog.

19.00 
Slavnostna večerja 


II. dan – Vzporedni tematski sklopi

 

8.00–9.00
Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica


A) Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb


Moderator: Antun Gašparac

9.00–11.00
Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti 

Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije

Uporabnost primerjalne analize za poslovne namene 
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Imenovanje revizijske komisije in njeno delovanje v komunalnih podjetjih 
Mateja Cimerman, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

11.00–11.30
Odmor


11.30–13.00
Ugotavljanje škode kot posledice prenizkih cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb
Mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

Obveznost neprekinjenega izvajanja gospodarskih javnih služb
Mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe 

 

B) Oskrba s pitno vodo

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Direktiva o pitni vodi – zahteve, implementacija* 

Carla Chiaretti, EurEau (video povezava)

Vodne izgube – trendi, usmeritve, izkušnje iz potresa na Hrvaškem**

Jurica Kovač, Aqua Libera, d. o. o.

Strategija nadzora neobračunane vode – primer iz prakse

Aleš Stražar, Boštjan Novak, Prodnik, d. o. o.

11.00–11.30 
Odmor


11.30–13.00
Projekt ADRION MUHA – razvoj usklajenih pristopov za pripravo in uporabo načrtov varne oskrbe z vodo v jadransko-jonski makroregiji 

Dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Javno podjetje v digitalni dobi, danes in v prihodnje 
Bojan Erker, Mariborski vodovod, d. d.

______________________________________

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

**Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.


 

C) Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Razmere in ukrepi na področju odvajanja in čiščenja v primeru potresa na Hrvaškem*

Alen Đozić, Sisački vodovod, d. o. o.

Epidemiologija odpadnih voda: monitoring prisotnosti SARS-CoV-2 in različic virusa na slovenskih čistilnih napravah 
Katarina Bačnik, Nacionalni inštitut za biologijo

Izvajanje monitoringa komunalnih odpadnih voda v času epidemije covida-19   
Anja Palko, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

11.00–11.30
Odmor


11.30–13.00
Obratovanje v času epidemije covida-19 – izkušnje KP Velenje

Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Rezultati primerjalne analize izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v slovenskem prostoru
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

______________________________________

*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 


D) Ravnanje z odpadki

Moderator: Drago Dervarič

9.00–11.00
Interaktivni pogovor na temo: Kaj smo se naučili iz koronske krize? 

Sodelujejo predstavniki podjetij: Komunala Idrija, d. o. o., JP VOKA SNAGA, d. o. o., Publikus, d. o. o.

Pogled stroke na delo med pandemijo 
Dr. Sandra Senčič, Kova, d. o. o. 

11.00–11.30
Odmor


11.30–13.00
Kaj prinašajo aktualne spremembe zakonodaje za komunalna podjetja?

Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor

Smart Waste**
Dr. Andreas Opelt, Saubermacher Dienstleistungs AG

______________________________________

*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

**Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 

E) Urejanje in čiščenje javnih površin

Moderator: Darko Ličen

9.00–11.00
Izzivi urejanja javnih površin

Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora 

Drevesa in javno zdravje
Tanja Grmovšek, Arborist, Tanja Grmovšek, s. p.

Obglavljanje dreves je nedopustno – zakaj? 
Dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor


11.30–13.00
S strokovnim znanjem do lepše urejenih zelenih javnih in občinskih površin

Dr. Jan Bizjak, Infrastruktura Bled, d. o. o.

Zelena infrastruktura za učinkovito in trajnostno komunalno gospodarstvo
Dr. Sašo Šantl, Inštitut za vode Republike Slovenije