Konferenca komunala

PROGRAM KONFERENCE


I. dan – osrednji sistemski del

 

8.15–9.00 
Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: 

9.00–9.15
Otvoritev konference in pozdravni nagovori

Miran Lovrič, predsednik GZS Zbornice komunalnega gospodarstva
Peter Misja, župan Občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije


9.15–9.30
Pogled ministra za okolje in prostor na aktualno problematiko komunalnega gospodarstva

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor (video povezava)

9.30–11.00 
Kakšna družba nastane, ko se ustavi čas

Dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

Med digitalizacijo in pristnim človeškim stikom – dobre prakse vodenja in organiziranja v negotovih časih
Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Razvojna miselnost kot dejavnik uspeha 
Dr. Blanka Tacer, Skupina Primera, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:

11.30–13.00
Informacijska varnost pri delu na daljavo in pri uporabi oblačnih storitev

Aleksander Bastl, BASS, d. o. o.

Podelitev nagrad GZS ZKG

13.00–15.00
Kosilo


Sponzor: 

15.00–17.00
OKROGLA MIZA: EPIDEMIJA NAM JE NASTAVILA OGLEDALO

Sodelujejo: Miran Lovrič, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva in direktor podjetja Vodovodi in Kanalizacija Nova gorica, Peter Misja, župan Občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, dr. Dan Podjed, antropolog
Moderatorka: mag. Lidija Pliberšek

19.00 
Slavnostna večerja 

Sponzor večerje: 
Sponzor družabnega programa: 


II. dan – Vzporedni tematski sklopi

 

8.00–9.00
Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica


A) Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb


Moderator: Antun Gašparac

9.00–11.00
Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti 

Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije

Uporabnost primerjalne analize za poslovne namene 
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Imenovanje revizijske komisije in njeno delovanje v komunalnih podjetjih 
Mateja Cimerman, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
Ugotavljanje škode kot posledice prenizkih cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb

Mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

Obveznost neprekinjenega izvajanja gospodarskih javnih služb
Mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

 

B) Oskrba s pitno vodo

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Direktiva o pitni vodi – zahteve, implementacija* 

Carla Chiaretti, EurEau (video povezava)

Vodne izgube – trendi, usmeritve, izkušnje iz potresa na Hrvaškem**

Jurica Kovač, Aqua Libera, d. o. o.

Strategija nadzora neobračunane vode – primer iz prakse

Aleš Stražar, Boštjan Novak, Prodnik, d. o. o.

11.00–11.30 
Odmor

Sponzor:  

11.30–13.00
Projekt ADRION MUHA – razvoj usklajenih pristopov za pripravo in uporabo načrtov varne oskrbe z vodo v jadransko-jonski makroregiji 

Dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Javno podjetje v digitalni dobi, danes in v prihodnje 
Bojan Erker, Mariborski vodovod, d. d.

______________________________________

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

**Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 

C) Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Razmere in ukrepi na področju odvajanja in čiščenja v primeru potresa na Hrvaškem*

Alan Đozić, Sisački vodovod, d. o. o.

Epidemiologija odpadnih voda: monitoring prisotnosti SARS-CoV-2 in različic virusa na slovenskih čistilnih napravah 
Katarina Bačnik, Nacionalni inštitut za biologijo

Izvajanje monitoringa komunalnih odpadnih voda v času epidemije covida-19   
Anja Palko, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
Obratovanje v času epidemije covida-19 – izkušnje KP Velenje

Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Rezultati primerjalne analize izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode v slovenskem prostoru
Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

______________________________________

*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 


D) Ravnanje z odpadki

Moderator: Drago Dervarič

9.00–11.00
Interaktivni pogovor na temo: Kaj smo se naučili iz koronske krize? 

Sodelujejo: mag. Brigita Šen Kreže, Komunala Idrija, d. o. o., mag. Igor Petek, Publikus, d. o. o., Jože Gregorič, JP VOKA SNAGA Ljubljana, d. o. o.

Pogled stroke na delo med pandemijo
Dr. Sandra Senčič, Kova, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

 

11.00–13.00
Kaj prinašajo aktualne spremembe zakonodaje za komunalna podjetja?

Polona Ojsteršek Zorčič,  Ministrstvo za okolje in prostor 

Smart Waste**
Dr. Andreas Opelt, Saubermacher Dienstleistungs AG

______________________________________

*Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

**Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 

E) Urejanje in čiščenje javnih površin

Moderator: Darko Ličen

9.00–11.00
Izzivi urejanja javnih površin

Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora 

Drevesa in javno zdravje
Tanja Grmovšek, Arborist, Tanja Grmovšek, s. p.

Obglavljanje dreves je nedopustno – zakaj? 
Nejc Praznik, JP Voka Snaga d.o.o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
S strokovnim znanjem do lepše urejenih zelenih javnih in občinskih površin

Dr. Jan Bizjak, Infrastruktura Bled, d. o. o.

Zelena infrastruktura za učinkovito in trajnostno komunalno gospodarstvo
Dr. Sašo Šantl, Inštitut za vode Republike Slovenije

GENERALNI SPONZOR KONFERENCE