Konferenca komunala

Dosežki in izzivi Zbornice komunalnega gospodarstva
Janko Kramžar, Zbornica komunalnega gospodarstva 

Koncept družbeno odgovornega poslovanja v komunalnem gospodarstvu
Janko Kramžar, Zbornica komunalnega gospodarstva 

Osebna in družbena odgovornost do narave in družbe
prof. dr. Mihael J. Toman, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta 

Sistemska korupcija na ravni lokalne samouprave
doc. dr. Urban Vehovar, Univerza na Primorskem – Pedagoška fakulteta Koper 

Pomen javnih služb varstva okolja za zeleno gospodarstvo
mag. Tanja Bogataj, Ministrstvo za okolje in prostor