Konferenca komunala

Kako doseči vedenjske spremembe uporabnikov komunalnih storitev
Sinja Čož, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede

Ravnanje z odpadki v sodobni družbi
dr. Renato Sarc, Montanuniversität Leoben, Avstrija 

Je odpadna nagrobna sveča res breme za okolje?
Mojca Korbar, Plastkom, d. o. o.

Pogovor o problematiki na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji in kako naprej
Matej Kovačič, Ministrstvo za okolje in prostor