Konferenca komunala

Paradoks vrednosti vode
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Izboljšanje učinkovitosti obratovanja infrastrukturnih omrežij za oskrbo s pitno vodo
dr. Daniel Kozelj, Petrol, d. d.; Peter Grasselli, AITSA, d. o. o.

Razkuževanje pitne vode s pripravki na osnovi klora – prednosti in slabosti
dr. Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Upravljanje vodohranov – priložnost za izboljšanje varnosti oskrbe s pitno vodo
Jože Tomec, JP VOKA SNAGA, d. o. o.