Konferenca komunala

1. DAN – OSREDNJI SISTEMSKI DEL

8.15–9.00
Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: 

9.00–9.15
Otvoritev konference in pozdravni nagovori

9.15–11.00
Ustvarjalnost je temelj razvoja – kako jo spodbuditi 
Rok Terkaj

Komunala včeraj, danes, jutri
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe; Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Okoljski in energetski sistemi urbanega okolja z vidika trajnostne in varne oskrbe
mag. Janez Grošelj, Petrol, d. d.; Peter Grasselli, AITSA, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:

11.30–13.00
Menedžment osebnosti kot koncept sodobnega časa 
dr. Lucija Mulej Mlakar, Budnjani, d. o. o.

Dileme sodobnega vodenja 
Bojan Brank, ABENA, d. o. o.

13.00–15.00
Kosilo

Sponzor:

15.00–17.00
OKROGLA MIZA: KOMUNALA V SODOBNI DRUŽBI

Sodelujejo: dr. Maja Simoneti, Maja Hawlina, dr. Vladimir Prebilič, dr. Jan Bizjak
Moderator: Miran Lovrič

19.00
Slavnostna večerja z družabnim programom

Sponzor večerje: 

Sponzor družabnega programa: 

 

2. DAN – VZPOREDNI TEMATSKI SKLOPI

8.00–9.00
Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor:  

 

A) EKONOMSKI VIDIKI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Moderator: Antun Gašparac

9.00–11.00

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode – vloga izvajalcev javne službe
mag. Nataša Vodopivec, Ministrstvo za okolje in prostor

GDPR in pridobivanje podatkov za potrebe izvajanja gospodarskih javnih služb
mag. Urban Brulc, samostojni svetovalec Informacijske pooblaščenke

Vključevanje socialnih meril v javna naročanja
mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo; Petra Hartman, Ekvilib Inštitut

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

 

11.30–13.00
Najemnina oziroma amortizacija kot vir financiranja investicij v infrastrukturo
mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

(Ne)jasna vloga upravnika v razmerju med izvajalcem gospodarskih javnih služb in uporabnikom
mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

B) OSKRBA S PITNO VODO

Moderator: Marko Fatur

9.00–11.00
Paradoks vrednosti vode
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Vpliv razvoja vodovodnih sistemov na sodobno družbo
dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Izboljšanje učinkovitosti obratovanja infrastrukturnih omrežij za oskrbo s pitno vodo
dr. Daniel Kozelj, Petrol, d. d.; Peter Grasselli, AITSA, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 


11.30–13.00
Razkuževanje pitne vode s pripravki na osnovi klora – prednosti in slabosti
dr. Nataša Sovič, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Upravljanje vodohranov – priložnost za izboljšanje varnosti oskrbe s pitno vodo
Jože Tomec, JP VOKA SNAGA, d. o. o.

C) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Moderator: Boštjan Mišmaš

9.00–11.00
Organizacija inšpekcijskih služb varstva okolja na področju javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode
dr. Darja Stanič Racman, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Vpliv nove gradbene zakonodaje na izvajalce javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode
Luka Ivanič, Ministrstvo za okolje in prostor

Nadzor in vodenje MKČN pod 2000 PE
Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:

11.30–13.00
Izboljšanje učinkovitosti obratovanja infrastrukturnih omrežij za odvajanje odpadne vode
dr. Daniel Kozelj, Petrol, d. d.; Peter Grasselli, AITSA, d. o. o.

Problematika odpadnih vod iz priprave pitne vode
Alenka Markun, MARBO Okolje, d. o. o.; Armin Adrović, Kolektor Sisteh, d. o. o.

D) RAVNANJE Z ODPADKI

Moderator: Drago Dervarič

9.00–11.00
Kako doseči vedenjske spremembe uporabnikov komunalnih storitev
dr. Tanja Kamin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede

Ravnanje z odpadki v sodobni družbi
dr. Renato Sarc, Montanuniversität Leoben, Avstrija (predavanje bo v hrvaškem jeziku)

Je odpadna nagrobna sveča res breme za okolje?
Mojca Korbar, Plastkom, d. o. o.

11.00–11.30
Odmor

Sponzor:   

11.30–13.00
Pogovor o problematiki na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji in kako naprej
mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor; Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

E) UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Moderator: mag. Gregor Klemenčič


9.00–11.00

Pomen in vloga javnih površin na kvaliteto življenja v urbanem okolju
dr. Alenka Fikfak, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo

Vpliv gradbenih posegov na varnost in zdravje dreves
dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o.

Javne površine in prostorsko načrtovanje
dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

11.00–11.30
Odmor

Sponzor: 

11.30–13.00
Ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami pri urejanju zelenih javnih površin
Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, so. p.

Vzdržljivost rastlin v ekstremnih pogojih urbanega okolja
Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok

GENERALNI SPONZOR KONFERENCE