Konferenca komunala

Izzivi v delovanju sistema ravnanja z odpadki v Sloveniji
Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva

Delovanje sistema ravnanja z odpadki v Sloveniji
mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje in prostor; 

Krožno gospodarstvo – model trajnostnega poslovanja 
dr. Tjaša Redek, Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta

Zakaj je pomembno zadovoljstvo uporabnikov in kako ga meriti?
mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

Merjenje zadovoljstva uporabnikov s komunalnimi storitvami
Denis Bele, Komunala Izola, d. o. o. 

KOC KROG – katere kompetence so potrebne za kakovostno izvajanje storitev
Martina Kranjc, Snaga, d. o. o.;  Natalija Žunko, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova 

Embalaža iz plastike – od odpadka do dragocenega vira surovin (predstavitev projekta PlastiCircle)
Mirjam Britovšek in Špela Šeliga, Mestna občina Velenje