Konferenca komunala

Informacijski sistem javnih služb varstva okolja na področju oskrbe s pitno vodo
mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo za okolje in prostor

Javna vodovodna omrežja kot hidrantna omrežja
dr. Sašo Šantl, Inštitut za vode Republike Slovenije

Odprava motnosti pitne vode s postopkom ultrafiltracije
Istok Zorko, Komunala Novo mesto, d. o. o.

Direktiva o pitni vodi in povezana EU-zakonodaja
Oliver Loebel, EurEau

AMIIGA in lokalni načrt upravljanja vira pitne vode – zakaj ga potrebujemo?
mag. Joerg Prestor, Geološki zavod Slovenije; dr. Brigita Jamnik, JP Vodovod-kanalizacija, d. o. o.