Problemska konferenca

Zbiranje prijav je zaključeno. Za več informacij se obrnite na tel: +386 041 821 821 ali e-naslov konferenca-komunala@gzs.si.