Konferenca komunala

Kakšna družba nastane, ko se ustavi čas
Dr. Dan Podjed, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Med digitalizacijo in pristnim človeškim stikom – dobre prakse vodenja in organiziranja v negotovih časih
Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Razvojna miselnost kot dejavnik uspeha
Dr. Blanka Tacer, Skupina Primera, d. o. o.

Informacijska varnost pri delu na daljavo in pri uporabi oblačnih storitev
Aleksander Bastl, BASS, d. o. o.