Konferenca komunala

Organizacija inšpekcijskih služb varstva okolja na področju javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode
dr. Darja Stanič Racman, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Vpliv nove gradbene zakonodaje na izvajalce javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode
Luka Ivanič, Ministrstvo za okolje in prostor

Nadzor in vodenje MKČN pod 2000 PE
Nataša Uranjek, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Izboljšanje učinkovitosti obratovanja infrastrukturnih omrežij za odvajanje odpadne vode
dr. Daniel Kozelj, Petrol, d. d.; Peter Grasselli, AITSA, d. o. o.

Problematika odpadnih vod iz priprave pitne vode
Alenka Markun, MARBO Okolje, d. o. o.; Armin Adrović, Kolektor Sisteh, d. o. o.